Διαγραφή

για να σταματήσετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης