Ευχαριστούμε για την ενδιαφέρον σας στην πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης «ΠΥΡSOS».

Η ζωντανή επίδειξη λειτουργίας έγινε με επιτυχία την Κυριακή 31/03/2019 στο ξενοδοχείο Αύρα στη Ραφήνα. Η πλατφόρμα θα απενεργοποιηθεί μέχρι να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των περιστατικών εκτάκτων αναγκών.